Rijeka, 2012

“Stupid – Glupo”, Galerija SIZ, Rijeka, Croazia, 2012